Vanaf 25 May 2018 is de nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR) wetgeving van kracht. Deze wet gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers.

Hieronder kan u meer informatie terugvinden over de manier waarop Relight Projects – RLP BV persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beveiligt.

1. Intro

Relight Projects – RLP BV respecteert uw privacy en rechten bij het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. We zijn transparant over welke gegevens we verzamelen en waarom. We beschermen uw gegevens als een waardevol bezit. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen dat ook in de toekomst niet doen. Hieronder verneemt u welke informatie we verzamelen en hoe we daar mee omgaan. De privacyverklaring legt uit welke persoonlijke gegevens wij van en over u verzamelen, zij het rechtstreeks of indirect en op welke manieren wij die gebruiken.

2. Welke gegevens verzamelen we?

Relight Projects – RLP BV kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruikmaakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt bij het invullen van een contactformulier van Relight Projects – RLP BV.

Relight Projects – RLP BV kan de volgende (niet bijzondere) persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Naam en adres van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent
 • Uw IP-adres
 • Gegevens over de producten en diensten die u hebt aangeschaft

3. Verschillende manieren waarop we uw gegevens verzamelen

U kunt uw persoonsgegevens op meerdere manieren met Relight Projects – RLP BV delen, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Een product of dienst via Relight Projects – RLP BV aankopen of huren
 • Uw communicatie met Relight Projects – RLP BV over een product of dienst, bijvoorbeeld vragen omtrent levering, installatie, facturatie
 • Via e-mail, telefoon of schriftelijk contact opnemen met een van de medewerkers van Relight Projects – RLP BV
 • Abonneren op  Relight Projects – RLP BV mailings
 • Het deelnemen aan beurzen, evenementen, webinars, opleidingen, enzovoort

Relight Projects – RLP BV kan u persoonsgegevens ontvangen als u klant bent bij Relight Projects – RLP BV, een zusterbedrijf van Relight Projects – RLP BV of een bedrijf dat door  Relight Projects – RLP BV wordt overgenomen.  Relight Projects – RLP BV kan ook databases met persoonsgegevens aankopen maar dit uitsluitend via derde partijen die eveneens onderhevig zijn aan de privacywetgeving.

Als u niet wilt dat  Relight Projects – RLP BV persoonsgegevens gebruikt die u niet zelf hebt doorgegeven, kunt u ons op de hoogte brengen via privacy@relightprojects.be 

4. Waarom zijn uw gegevens nodig?

Relight Projects – RLP BV verwerkt uw persoonsgegevens hoofdzakelijk om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u te kunnen opnemen.

Daarnaast kan Relight Projects – RLP BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst.

Overige doeleinden kunnen zijn, maar niet beperkt tot:

 • De mogelijkheid aanbieden om artikelen te bestellen via de website en gebruikt te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website
 • Uw bestelling verwerken en/of u informeren over het verloop hiervan.
 • Het adviseren en ondersteunen van het gebruik van uw, bij ons aangekochte, apparatuur
 • Het optimaal reageren op een eventuele klacht
 • Het, met uw toestemming, optimaal kunnen informeren over nieuwe producten, promoties of diensten
 • Het, met uw toestemming, communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven.
 • Het registreren voor een event, opleiding, webinar, …

5. Hoelang blijven uw gegevens bewaard?

Relight Projects – RLP BV bewaart slechts minimale (niet bijzondere) persoonsgegevens en dit niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen waarvoor deze gegevens worden verzameld, te realiseren. U kunt ten alle tijden van ons eisen, dat uw gegevens worden verwijderd.

6. Delen met anderen

Relight Projects – RLP BV verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden (transporteur, onderaannemer, …) indien dit nodig is voor de uitvoering van uw overeenkomst, of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Hieronder vallen, maar niet beperkt tot:

 • Zuster-, moederondernemingen van Relight Projects – RLP BV
 • Leveranciers van Relight Projects – RLP BV
 • Werknemers van Relight Projects – RLP BV

De werknemers van Relight Projects – RLP BV zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en uw privacy te respecteren.

7. Versturen van mailings

Relight Projects – RLP BV verstuurt mailings via mailingtools, van derden die eveneens onderhevig zijn aan de privacywetgeving. Deze mailings worden hoofdzakelijk verstuurd om u te informeren omtrent nieuwe producten of diensten, uit te nodigen voor events en webinars, voor het versturen van tevredenheidsonderzoek, …

8. Websites

Relight Projects – RLP BV beschikt over verschillende websites. Op deze websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zoals het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.  Relight Projects – RLP BV gebruikt deze informatie verder niet en wordt niet aan derden verstrekt.

9. Google Analytics

Relight Projects – RLP BV maakt gebruik van Google Analytics, Adwords en Search Console om na te gaan hoe gebruikers de website gebruiken en de effectiviteit van Adwords in de Google zoekresultaten te evalueren.

Google gebruikt deze informatie om aan Relight Projects – RLP BV te rapporteren over het website-gebruik en de effectiviteit van de campagnes. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of deze derden de informatie namens Google verwerken. Relight Projects – RLP BV heeft hier geen invloed op maar geeft Google geen toestemming om de hieruit verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Google plaatst cookies op webbrowsers om in staat te zijn advertenties te tonen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze website. Dit maakt het voor ons mogelijk speciale aanbiedingen te doen en onze producten en diensten aan te prijzen aan hen die interesse daarvoor hebben getoond.

10. Uw rechten

U kan uw persoonsgegevens steeds opvragen, laten wijzigen en indien gewenst heeft u het recht om vergeten te worden. U kan hiervoor contact opnemen via privacy@relightprojects.be en daarna worden uw gegevens geschrapt uit onze bestanden.

Als u niet langer wenst dat wij u uitnodigingen, mailings of andere informatie sturen, kunt u ons dit laten weten via de unsubscribe functie onderaan onze mailings of via privacy@relightprojects.be.

11. Opslaan van uw gegevens

Relight Projects – RLP BV kan uw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in opdracht van Relight Projects – RLP BV door een cloud serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties. Relight Projects – RLP BV heeft contractuele maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en veiligheidseisen op te leggen aan de cloud serviceproviders, waaronder de vereiste dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

12. Beveiliging

Relight Projects – RLP BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Indien u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dat er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging, neem dan contact op met Benelux Scientific via privacy@relightprojects.be